Integritetspolicy och cookies

Här beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in och varför, samt hur du själv kan ha kontroll över detta och vid behov kontakta oss. Vår hantering av personuppgifter innefattar hög sekretess och säkerhet. De uppgifter vi kan komma att spara är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ip-nummer.

Tillfällen då Zanerab samlar in personuppgifter:

 • När du kontaktar oss via telefon, post, e-post eller via vår webbplats.
 • När du köper en produkt eller tjänst av oss.
 • När du öppnar ett mail från oss eller klickar på en länk i ett mail från oss.
 • När du besöker vår webbplats samlar vi in trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket.


Så använder vi den insamlade informationen

 • När vi informerar om vår verksamhet.
 • För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal.
 • När vi hanterar beställningar av produkter eller tjänster.
 • När vi rättar felaktiga uppgifter, hanterar dina förfrågningar och önskemål eller skickar information du beställt.
 • När vi analyserar beteende för att kunna förbättra och utveckla vår kommunikation i våra digitala kanaler såsom webbplats, med mera.
 • För att kunna hålla systemadministration och register aktuella.
 • För att vi ska kunna skicka information/uppdateringar gällande villkor och policy.


Cookies och länkar

Vid användning av vår webbplats lagras information om ditt beteende i form av så kallade cookies. Uppgifter som sparas kan handla om om vilka sidor i vår domän som du har besökt och kan innefatta teknisk information om enheten du använder, IP-adress och webbläsarversion men också namn och e-postadress. Dessa uppgifter gör att vi kan använda oss av riktad kommunikation när du besöker andra webbplatser och att användarupplevelsen kan förbättras. Genom ändring i din webbläsares inställningar kan du hindra att cookies används.

Lagar och lagring av personuppgifter

Uppgifter om dig själv som du ger till Zanerab lagras och används för de ändamål som angetts och enligt gällande lagstiftning. Detta med hänvisning till uppfyllande av avtalet, berättigat intresse, rättlig förpliktelse eller samtycke. Om det handlar om berättigat intresse görs det i de syften som finns att läsa i denna policy.

Uppgifterna sparas endast så lång tid som anses nödvändig beroende på hur de är ämnade att användas. Uppgifter om dig i vårt register kan sparas upp till tre år efter din senaste kontakt med oss. Vissa uppgifter sparas längre om det är nödvändigt, exempelvis de som krävs enligt bokföringslagen.

Rättigheter och samtycke

Du har rätt att när som helst begära att Zanerab raderar eller begränsar användningen av de uppgifter vi har om dig. Likaså rättar vi själva eller på begäran av dig felaktiga uppgifter. En gång per år har du möjlighet att skriftligt och kostnadsfritt begära registerutdrag över de uppgifter Zanerab har om dig. Det kan hända att vi kontaktar dig om det gäller information om avtal eller ändrade villkor.

Personuppgiftsansvarig:

Zanerab AB
Box 4065
90430 Umeå
E-post: zanerab@zanerab.se