Vi hjälper företag & fastighetsägare med asbestsanering

Vi avlägsnar asbest från er fastighet
– snabbt, effektivt och säkert.

Asbeststoft

ASBESTSANERING

Vi hjälper er med allt ifrån inventering och analys till att faktiskt utför asbestsanering. Vi avlägsnar asbest snabbt, effektivt, säkert och på ett miljövänligt sätt.  

Asbestsanering västerbotten

ZANERAB

Zanerab är ett saneringsföretag som arbetar mot företag och fastighetsägare i hela Sverige. Vi har vårt huvudkontor i Umeå.

KONTAKTA OSS

Vill ni komma i kontakt med oss på Zanerab gör ni det enklast via mail, telefon eller via vårt kontaktformulär.

VARFÖR SKA NI ARBETA MED OSS VID ASBESTSANERING?

Asbest kan vara svårt att upptäcka och därför rekommenderar vi att du kontaktar oss om du misstänker att det finns asbets i er byggnad. Den största risken för exponering finns i samband med rivning, reparationer och underhåll så kontakta oss före du påbörjar något arbete som kan frigöra asbest.

Vår erfarenhet – din trygghet!

Bild på asbest

VAD ÄR ASBEST?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest).
Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Asbest har hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, som innebär att det tål höga temperaturer, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet, som innebär att det har hög tålighet mot kemikalier.

Risker med asbest

Att andas in asbest fibrer är skadligt för kroppens organ, detta leder till skador på lungorna och kan även leda till cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en ovanlig men mycket livshotande form av cancer som är orsakad av asbestexponering. 70-100 personer har under de senaste tio åren anmält asbestrelaterad arbetssjukdom varje år. På grund av detta har vi tagit stora åtgärder för att se till att vår personal ska arbeta säkert vid asbestsanering och personalvård är en viktig del av Zanerab. 

Asbestsanering västerbotten

KONTAKTA OSS

FÖRETAG VI ARBETAR MED