ASBEST, VAD ÄR DET?

MINERALER I NATUREN

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Mineralerna har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Materialet har hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, som innebär att det tål höga temperaturer, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet, som innebär att det har hög tålighet mot kemikalier. Materialet kan låta som ett bra arbetsmaterial men så är inte fallet, mer om detta i nästa stycke…

Läs mer här ->

Asbestos
DETALJFOTO ASBEST

Risker med asbest

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd fibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en mycket allvarlig tumörform, och varje år dör ett hundratal personer i Sverige på grund av mesoteliom. Den största risken för exponering finns i samband med rivning, reparationer och underhåll.

Läs mer här ->

Asbest i byggnationer

Ämnet användes som byggmaterial i stor skala mellan åren 1922-1982. I nästan alla hus som är byggda under den tiden har man använt asbest. Det användes som allra mest under åren 1960-1979. Den farligaste sorten (blå asbest, krokidolit) förbjöds redan 1975, och ett totalförbud infördes 1982.

Ämnet har använts för bland annat:

  • Brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum
  • Värmeisolering i rör och värmepannor
  • Bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor
  • Som underskikt till plastmattor
  • I fix och fog till kakel
  • I färger och plaster

Läs mer ->

Asbestos abatement
Borttagning av asbest

BEhöver ni hjälp med sanering?

Behöver ni hjälp med en analys och eventuell sanering av asbest? Vi jobbar säkert och har lång erfarenhet. Vi hjälper fastighetsägare och företag, vi jobbar säkert och miljövänligt. Vi erbjuder även sanering över hela landet. Hör gärna av er till oss om ni behöver hjälp med sanering.

Kontakta oss ->