Kontakta oss

Asbest kan vara svårt att upptäcka och därför rekommenderar vi att du kontaktar oss om du misstänker att det finns asbets i er byggnad. Den största risken för exponering finns i samband med rivning, reparationer och underhåll så kontakta oss före du påbörjar något arbete som kan frigöra asbest.

070 - 650 72 76
zanerab@zanerab.se