OM OSS

Säker inventering och sanering av asbest.

Zanerab är ett saneringsföretag verksamt i hela Sverige med huvudkontor i Umeå. Vi hjälper både företag och fastighetsägare med asbest. 

Zanerabs medarbetare som sanerar asbest är väl utbildade på området. Vi följer noga alla Arbetsmiljöverkets lagar och riktlinjer för hur arbetets gång ska löpa samt använder rekommenderad utrustning och skydd. Naturligtvis ser vi till att det miljöfarliga avfallet från asbestsaneringen hanteras på ett miljöriktigt och säkert sätt.

Asbestos abatement

FÖRETAG VI ARBETAR MED